0182-74 09 26

info@diss-installaties.nl

Riolering

Een efficiënt rioleringssysteem is essentieel voor volksgezondheid, milieu en stedelijke leefbaarheid. Het voorkomt verspreiding van ziekten, beschermt het milieu tegen verontreiniging en minimaliseert overstromingsrisico. Daarnaast draagt het bij aan economische stabiliteit en behoud van infrastructuur. Een goed functionerend rioleringssysteem is cruciaal voor een schone, gezonde leefomgeving en voorkomt bodemverontreiniging.

Ook voor de aanleg van een professionele rioleringsinstallatie. Gaat het om de binnen riolering of een hemelwaterafvoer, wij zorgen voor nauwgezette planning en uitvoering volgens de NEN richtlijnen.

Van leidingdiameter tot correct afschot en afdichtingen, wij waarborgen een betrouwbare en conforme rioleringssysteeminstallatie. Kies voor kwaliteit en voldoe aan alle voorwaarden met onze diensten.